DCI Disclaimer

Disclaimer

Although the projects, software, schematic diagrams, documents and other material offered on this website have been developed with great care, no liability is assumed for any error, loss or damage caused by their use. Typing errors reserved.

The information, software, schematic diagrams, documentation, and other material on this site are provided "as is, "without warranty of any kind, expressed or implied, including without limitation any warranty concerning the accuracy, adequacy, or completeness of the material or the results obtained from using the material. Neither the publisher or author shall be responsible for any claims attributable to errors, omissions, or other inaccuracies in the material on this site. In no event shall de publisher or author be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages in connection with, or arising out of, the construction, performance, or other use of the materials contained herein.

Gegevens

Alhoewel de op deze web-site aangeboden projecten, informatie en schema's met zorg zijn ontwikkeld, kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden bij eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik hiervan voortvloeit. De gegevens op deze web-site zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden.
Het gebruik ervan is op eigen risico en de auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie

De informatie die van belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden gecontroleerd. De gebruiker van de DCI-Site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie die werden verkregen vanaf deze website af te staan onder licentie, te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de onderaan vermelde auteur.

Aansprakelijk

De auteur van de DCI-Site kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.
De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van de DCI-Site en de auteur is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

De Coninck Ivo 2014-01-30